Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AETERNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (30-048) przy ulicy Urzędniczej 35/LNM1 oraz podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z AETERNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , niezbędnej w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z AETERNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz podmiotami powiązanych kapitałowo lub osobowo, polegającego na przedstawieniu form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze oferty kredytowej oraz prezentowania ofert ubezpieczeniowych.

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez AETERNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (30-048) przy ulicy Urzędniczej 35/LNM1, moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, a także informacji dotyczących preferowanego produktu/usługi do podmiotów współpracujących z AETERNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w tym do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo , w celach marketingowych, w tym w celu oferowania produktów podmiotów współpracujących z AETERNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz podmiotów powiązanymi kapitałowo lub osobowo w ramach prowadzonego pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego i nieruchomościowego.

Wyrażam zgodę/y na otrzymywanie od AETERNUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z siedzibą w Krakowie (30-048) przy ulicy Urzędniczej 35/LNM1, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r., poz. 1422 ze zm.).